Witamy na stronie Platformy Matematycznej „Congressio-Mathematica”


a


 Aktualnie zapraszamy na:

 


Platforma Matematyczna „Congressio-Mathematica” powstała na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2014 roku. Jej założycielem jest dr hab. Jacek Dziok, prof. UR. Celem Platformy jest inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą matematyką, takich jak seminaria naukowe, konferencje naukowe,  uroczystości jubileuszowe związane z matematyką, konkursy matematyczne itp.


wydział mat-przyr UR
(powrót do początku)

Copyright © 2017; Projekt: UR -J.Dziok & SzablonyStron.org